Politikalarımız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak,
Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,
Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,
Çalışanlar ve taşerona sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamalar için teşvik etmek,
Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,
Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Confetti Halı San. A.Ş. olarak, hedef pazarlarda güvenilir bir iş ortağı olabilmek için temel prensiplerimiz,

Şirketimizin rekabet gücünü ve etkinliğini arttırarak, tüm süreçlerimizde toplam kalite anlayışı doğrultusunda iç performansların ölçülmesi, gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini ön planda tutmak,
İç ve dış müşteri memnuniyetini sağlayarak tercih edilen bir kuruluş olmak,
Uluslar arası standartlar, yasal gereklilikler ve müşteri özel isteklerini de dikkate alan bir Kalite Yönetim Sistemi’nin Confetti Halı’nın strateji ve hedefleri doğrultusunda etkin olarak kullanılmasını sağlayarak, iletişim ve eğitim imkanlarından yararlanan çalışanların bilinçli katılımı ile tüm süreçlerde müşteri gerekliliklerini sağlamak,
Ergonomi ve iş güvenliğini ön planda tutarak, ürünün tasarım, geliştirme, üretim ve sahadaki kullanım süreçlerinde; ürün emniyetini ve çalışanlar için söz konusu olan potansiyel riskleri minimize etmek,
Tüm tedarikçilerimizi Confetti Halı San. A.Ş’nin bir parçası yapmak ve sürekli gelişimlerini sağlamak,
Yenilikçi ve çevreye saygılı olmak,
Dinamik bir yönetim anlayışıyla kaynakları etkin olarak kullanarak, paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak katma değeri yaratmaktır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Şirketimizi geleceğe güçlü bir biçimde taşıyacak en önemli varlığımız, hedeflerimize uygun eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip kendini ve işini geliştirmeyi ilke edinmiş nitelikli çalışanlarımızdır. Gereksinim duyulan insan kaynağını Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları çerçevesinde, çağdaş İnsan Kaynakları tekniklerini azami ölçüde kullanarak oluşturmak, geliştirmek, kariyer olanakları yaratmak ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutmak esastır. İnsan kaynağının etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulması sayesinde Confetti’nin şirket hedeflerine ulaşmasında maksimum desteğin sağlanması hedeflenir.